ixelles.be

Spectacles

Flandria

Voor de Vlaams-Congolese kunstenaar Roland Gunst is de Vlaamse leeuw dubbelzinnig. Enerzijds boezemt de klauwende leeuw hem angst in, anderzijds woekert in hem een hartstochtelijk verlangen naar de komst van een leeuw die zijn volk zal verlossen.
In de muzikale performance Flandria, tussen historie en mythologie, is het eindelijk zover: de zwarte leeuw, Koning Lion I van Vlaanderen, verschijnt ten tonele om het integratievraagstuk waarmee onze samenleving worstelt voor eens en altijd op te lossen.
In een mystiek ritueel rond jonkvrouw Flandria met muziek van Benjamien Lycke, uitgevoerd door sopraan Emma Posman en het gerenommeerde Kugoni Trio, reflecteert Gunst over de Vlaamse identiteit en verbeeldt hij een Afropees koninkrijk waarin onzuiverheid en interculturaliteit worden gevierd.
Boventiteling NL & FR

Dans la performance musicale " Flandria ", située entre histoire et mythologie, un lion noir, le Roi Lion I de Flandres, entre en scène pour solutionner une fois pour toutes la question de l'intégration dont souffre notre société.
Dans un rituel mystique autour de la demoiselle Flandria, avec de la musique de Benjamien Lycke interprétée par la soprane Emma Posman et Kugoni Trio, l'artiste flamand-congolais Roland Gunst réfléchit à l'identité flamande et s'imagine un royaume afropolitain dans lequel l'impureté et l'inter culturalité sont célébrées.
Surtitrage FR & NL
Concept, direction, texte et jeu John K Cobra / Roland Gunst
Avec le soutien de Kuumba - la Maison Africaine Flamande


Infos pratiques

Erreur : le mois doit être entre 1 et 12